سوال‌های متداول

فروت ست گردو کود زیبنوکس به میزان  ۳ لیتر در هزار لیتر آب

ابیاری با  با  نیترات کلسیم  2 لیتر در هزار لیتر آب  و10 لیتر ترینوکس آلی

برای کنترل گرمازدگی محلول پاشی سیلینوکس با جلبک دریایی انجام بدید. همچنین مصرف کودآبیاری نیترات کلسیم 2 لیتر در 1000 متر گلخانه توصیه می شود.

میکرونوا، لیکوفوس ، پتانوا و اسید آمینه

در هیدروپونیک می تونید میکرونوا و پتانوا را در مرحله تشکیل میوه برای رشد سریع میوه ها محلول پاشی کنید

مشاوره آنلاین
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام