مهندس بابک صابری

مدیرعامل هلدینگ بنیز

بنیز نهاده ایراینان از شروع فعالیت خود سعی بر عرضه محصولاتی با کیفیت بالا و مشاوره تغذیه اصولی را داشته تا بتواند با جلب رضایت مشتریان که اصلی ترین سرمایه تیم بنیز نهاده محسوب می­گردند، سهمی از پیشرفت کشاورزی کشور را در دست گیرد.

info@beniznahadeh.com

مهندس مجید شیدائیان

مدیر تحقیق و توسعه

بنیز نهاده ایراینان از شروع فعالیت خود سعی بر عرضه محصولاتی با کیفیت بالا و مشاوره تغذیه اصولی را داشته تا بتواند با جلب رضایت مشتریان که اصلی ترین سرمایه تیم بنیز نهاده محسوب می­گردند، سهمی از پیشرفت کشاورزی کشور را در دست گیرد.

info@beniznahadeh.com

مهندس سیامک صابری

مدیر عامل بنیز نهاده ایرانیان

ما به این اصل پایبندیم که با تلاش و کوشش تیم بنیز نهاده ایراینان در کنار کشاورزان محترم با مصرف بهینه و اصولی کود موجب بهبود امنیت غذایی و صنعت کشاورزی ایران عزیزمان گردیم.

info@beniznahadeh.com

مهندس مهناز کاتوزیان

مدیر دفتر

ما به این اصل پایبندیم که با تلاش و کوشش تیم بنیز نهاده ایراینان در کنار کشاورزان محترم با مصرف بهینه و اصولی کود موجب بهبود امنیت غذایی و صنعت کشاورزی ایران عزیزمان گردیم.

info@beniznahadeh.com

مهندس ستاره راستین

مدیر فروش

دیدگاه شرکت بنیز نهاده ایرانیان معطوف به برنامه ریزی و تعیین استراتژی مناسب است تا موجبات اعتماد و رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت فراهم آید.

info@beniznahadeh.com

مهندس محمدحسین سلیمانی

مدیر فروش منطقه ای

دیدگاه شرکت بنیز نهاده ایرانیان معطوف به برنامه ریزی و تعیین استراتژی مناسب است تا موجبات اعتماد و رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت فراهم آید.

info@beniznahadeh.com
مشاوره آنلاین
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام