بوراتانول آمین سال گذشته تیمار کردیم جذب و کارایی بسیار قابل قبولی داشت تعداد دانه در خوشه پسته دو برابر شد و به کشاورزان معرفی کردیم انشالله امسال برگ ازمایشات انجام بدیم تا نتیجه نهایی بدست بیاد. تلاش ما بر اینه که کشاورزان سنتی را با علم، صنعت و کار اصولی و با برنامه پیش رفتن آموزش بدیم تا اول کشاورز نتیجه زحمتشو بگیره بعد صنعت کشاورزی