با سلام بسیار هم عالی اتفاقا ما چند روز پیش نوع ترزیقش و با لیکوفوس و ترینوکس آلی و… برای برنجمون انجام دادیم انصافا حیرت زده شدیم و برای فردا هم محلول پاشی سیلیکات پتاسیم داریم.واقعا بهتون دستمریزاد  میگم بابت محصولات خوب و با کیفیتتون