به احتمال زیاد پس فردا تزریق کود داریم ممنونم بابت محصولات عالی و فوق العادتون