گزارش بازدید از باغات منطقه قدیم آباد قزوین

این بازدید در تاریخ 19/2/1401 از باغات منطقه قدیم آباد واقع در شهرستان قزوین توسط تیم مدیرفنی و کارشناسان شرکت بنیز نهاده ایرانیان انجام پذیرفت.

خلاصه مشکلات درختان باغات:

 زوال درختان گلابی در نتیجه پوسیدگی طوقه و ریشه، کرم سفید ریشه، پسیل و بافت سنگین خاک

بیماری پوسیدگی طوقه و تنه

علائم:

 • کاهش تعداد و اندازه برگ ها
 • خشک شدن شاخه ها از یک طرف
 • سبز خشک شدن در میانه رشد به یکباره

علت ها:

 • آبیاری زیرتنه درختان
 • ریختن کود حیوانی و خاک زیر تنه درختان
 • بافت سنگین خاک و نبود زهکش مناسب
 • فعالیت قارچهای خاک نهاد از جمله: فیتوفترا، فوزاریوم و …

پیشگیری و درمان:

 • جلوگیری از رسیدن آب به تنه و آبیاری در سایه انداز
 • انجام چالکود در سایه انداز و پرهیز از کوددهی در زیر تنه درخت
 • پوشش تنه از عمق 15-10 سانتیمتر زیر خاک تا ارتفاع50سانتیمتر با مواد (چسب باغبانی + قارچکش حفاظتی + سایپرمترین)
 • در موارد پوسیدگی: ابتدا بافتهای پوسیده را حذف کنید. سپس محل تراشیده شده را با مواد فوق پوشش دهید. (در مواردیکه عمق پوسیدگی زیاد است از آتش برای ضدعفونی استفاده کنید.)
 • کاشت نهال ها روی بستر برآمده
 • قیم گذاری برای نهال ها
 • زهکشی مناسب

بیماری زنگار گلابی و سیب

بیماری زنگار سیب و گلابی یک بیمـاری فیـزیولوژیکی است که در محله فنـدقی شدن میـوه در اثر عوامل متعدد کوتیـکول نـازک شده و اپیـدرم تخریب می شود و لایه چوب پنبه ای قهوه ای رنگ و کرک مانند در سطح پوست میوه تشکیل می شود که موجب کاهش بازار پسندی و ماندگاری میوه های زرد رنگ مثل گلابی و سیب می گردد.

علت ها:

 • باران مداوم و شبنم
 • رطوبت نسبی بالای هوا
 • افزایش شدید درجه حرارت و تبخیر از سطح میوه
 • مصرف زیاد سموم مسی و گوگردی
 • مصرف زیاد کودهای نیتروژنه

پیشگیری و درمان:

 • محلولپاشی با سیلینوکس پس از ریزش گلبرگ ( و تکرار 2هفته بعد)
 • سمپاشی با کاپتان و مانکوزب
 • هرس مناسب و هوادهی کافی بین شاخه ها
 • عدم کاشت واریته های حساس به زنگار
 • پرهیز از مصرف بی رویه کودهای ازته (کاهش مصرف در اردیبهشت)
 • مصرف کافی فسفر و محلولپاشی فسفر مایع (لیکوفوس) درمرحله فندقی شدن
 • پرهیز از آبیاری سنگین و کاهش رطوبت نسبی

بیماری آتشک:

بیماری آتشک ناشی از باکتری Erwinia amylovora است که بیش از همه روی به، گلابی، سیب و ازگیل مشاهده می شود. عامل بیماری توسط باد و حشرات بویژه زنبور عسل منتشر می شود.

علائم:

 • سوختگی و خشک شدن گلها، میوه ها و سرشاخه و توسعه به طرف پایین شاخه
 • خروج شیرابه از بافتهای مبتلا (میوه و شاخه)

پیشگیری و درمان:

 • عدم کاشت درختان حساس به آتشک
 • سمپاشی های دوره ای به موقع (پائیز، اواسط گلدهی، پس از گلدهی)
 • محلولپاشی با سیلینوکس قبل و بعد گلدهی

بافت سنگین خاک

مانع رسیدن اکسیژن به ریشه ها، کاهش جذب آب کافی و عناصر توسط ریشه می شود.

علائم:

 • کاهش رشد و کوچک ماندن برگ و میوه
 • گل بودن خاک در عمق 30سانتی درحالیکه سطح خاک خشک است.

اصلاح:

 • چالکود در سایه انداز اواخر پاییز با بقایای گیاهی (خرده چوب، کاه، کلش)، کود حیوانی ،کودهای گوگردی و ماسه
 • آبیاری سبک در سایه انداز
 • مصرف هیومیک اسید (مگاهومات)
 • مصرف کود ترینوکس آلی پتاسیمی
 • زهکشی مناسب

برخی دیگر از بیماری های مشاهده شده در درختان باغات:

                                        تنش محیطی                       کمبود آهن                                شانکر                                      کرم سفید ریشه

                                                                                  کرم پوست خوار                                         گال تنه 

ارسال پیام

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

مشاوره آنلاین
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام